Mẫu hợp đồng nhân công xây dựng

Hôm nay, ngày 15 tháng 7 năm 2019. Tại Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng Việt Bắc, Chúng tôi gồm có:

BÊN A: BÊN GIAO THẦU XÂY DỰNG

- Ông: Nguyễn Hoàng Dũng                                              Chức vụ: Giám đốc

- Đại diện: Công ty TNHH Kiến Trúc và Xây Dựng Việt Bắc

- Trụ sở: Số 29, ngõ 35, phố Đại Đồng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

BÊN B: BÊN NHẬN THẦU XÂY DỰNG

- Ông: Trần Mạnh Xuân                                                      Chức vụ: Tổ trưởng tổ thợ

- Đại diện: Tập thể tổ thợ

- HKTT: Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định, Tân Thịnh

- Chúng tôi cùng thỏa thuận và thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản sau đây:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CHÍNH HỢP ĐỒNG

- Bên A đồng ý giao cho bên B thực hiện công việc thi công xây dựng phần nhân công Công trình Nhà Ở Gia Đình tại địa chỉ: Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ VÀ TIẾN ĐỘ HỢP ĐỒNG

- Đơn giá giao khoán: 225m2 x 1.200.000đ/1m2 = 270.000.000đ

- Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi triệu đồng

- Tiến độ xây dựng: 90 ngày kể từ ngày bên A giao mặt bằng cho bên B thi công.

ĐIỀU 3: TẠM ỨNG VÀ THANH TOÁN HỢP ĐỒNG

- Lần 1: Bên A tạm ứng cho bên B số tiền  30.000.000đ ngay sau  khi bên B thi công xong phần bê tông móng và hoàn thiện bể nước bể phốt.

- Lần 2: Bên A tạm ứng tiếp cho bên B số tiền  30.000.000đ ngay sau khi bên B thi công xong phần đổ bê tông mái tầng 1 và xây tường bao tầng 1.

- Lần 3: Bên A tạm ứng tiếp cho bên B số tiền  30.000.000đ ngay sau khi bên B thi công xong phần bê tông mái tầng 2 và xây tường bao + tường ngăn.

- Lần 4: Bên A tạm ứng tiếp cho bên B số tiền  30.000.000đ ngay sau khi bên B thi công xong phần bê tông mái tầng 3 và xây tường bao + tường ngăn.

- Lần 5: Bên A tạm ứng tiếp cho bên B số tiền  30.000.000đ ngay sau khi bên B thi công xong phần bê tông mái tầng 4 và xây tường bao + tường ngăn.

- Lần 6: Bên A tạm ứng tiếp cho bên B số tiền  40.000.000đ ngay sau khi bên B thi công xong phần trát tường trong nhà, ngoài nhà.

- Lần 7: Bên A tạm ứng tiếp cho bên B số tiền  40.000.000đ ngay sau khi bên B thi công xong phần ốp lát, hoàn thiện cầu thang.

- Lần 8: Bên A thanh toán nốt cho bên B số tiền  40.000.000đ ngay sau khi bên B thi công xong toàn bộ công trình và bàn giao công trình cho bên A.

ĐIỀU 4: NỘI DUNG CƠ BẢN BÊN B PHẢI THỰC HIỆN THEO ĐƠN GIÁ CỦA HỢP ĐỒNG

- Tự cung cấp cốp pha, đà giáo, dụng cụ, máy móc thi công phục vụ thi công công trình.

- Quét chống thấm khu vệ sinh và mái tầng tum, vật tư chống thấm do bên A cung cấp.

- Gắn tôn giáp ranh với các công trình xung quanh chống thấm, vật tư do bên A cung cấp.

- Đắp phào chỉ, Xây tường chắn mái, đổ bê tông trần phụ vệ sinh, lát nền chống nóng nếu có. 

- Thi công toàn bộ phần xây dựng  từ móng đến mái theo hồ sơ thiết kế của bên A phát hành.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM BÊN A

- Cung cấp bản vẽ thiết kế thi công và  điểm đấu nối điện, nước tại công trình cho bên B.

- Chịu trách nhiệm phần phá dỡ nhà hiện trạng, đào móng, đắp cát móng nền móng công trình.

- Cung cấp đầy đủ vật tư và thực hiện nghiêm túc điều khoản thanh toán theo HĐ cho bên B.

- Cử giám sát có chuyên môn theo dõi, hướng dẫn, nghiệm thu công việc cho bên B.

ĐIỀU 6: TRÁCH NHIỆM BÊN B

- Chịu trách nhiệm về nhân thân, lý lịch của toàn bộ các thành viên trong tổ thợ do bên B quản lý.

- Chịu mọi trách nhiệm về an ninh trật tự của toàn bộ các thành viên trong tổ thợ do bên B quản lý.

- Chịu mọi trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công trên công trình.

- Thi công đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ đã cam kết với bên A.

- Bồi thường thiệt hại nếu để sảy ra tổn thất kinh tế về vật chất cũng như uy tín của bên A.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Trong quá trình thi công nếu có phát sinh khối lượng mà 2 bên không đạt được thỏa thuận về giá, thì giá trị phát sinh được tính bằng công nhật thi công thực tế cho công việc phát sinh đó.

- Bên B có trách nhiệm thực hiện phần phát sinh theo yêu cầu của bên A, công nhật phần phát sinh được tính bằng 350.000đ/1 công thợ  hoặc 250.000đ/1 công phụ.

- Bên A có quyền đơn phương hủy hợp đồng trong trường hợp bên B không thực hiện đúng nghĩa vụ của mình hoặc bên B vi phạm các điều khoản khác ngoài hợp đồng gây ảnh hưởng đến vật chất, tài chính và uy tín của bên A.

- Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và cũng tự hết hiệu lực khi các bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình. Hợp đồng được in thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị Pháp lý như nhau.

 

>>THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP GIÁ RẺ?