Thiết kế nhà ống 3 tầng (5.8x17m)

Tổng quan

Mẫu thiết kế nhà ống

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 3 tầng (5.8x17m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Đỗ Minh Phương.

3. Địa chỉ: Phòng kỹ thuật, BCH Quân Sự tỉnh Cao Bằng.

4. Kích thước: 5.8m x 17m x 3 tầng.

5. Diện tích sử dụng: 300m2

mẫu nhà ống 5.8x17m

Mặt tiền mẫu thiết kế nhà ống đẹp hiện đại 3 tầng (5.8x17m)

 

mau nha ong 5.8x17m

Tầng 1 mẫu thiết kế nhà ống đẹp hiện đại 3 tầng (5.8x17m)

 

mẫu nhà ống 5.8x17m

Tầng 2 mẫu thiết kế nhà ống đẹp hiện đại 3 tầng (5.8x17m)

 

mau nha ong 5.8x17m

Tầng 3 mẫu thiết kế nhà ống đẹp hiện đại 3 tầng (5.8x17m)

\ Xem báo giá tại đây
0979 575 616