Thiết kế nhà ống 3 tầng (5x15m)

Tổng quan

Mẫu thiết kế nhà ống

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 3 tầng (5x15m)

2. Chủ đầu tư: (Bà) Nguyễn Thị Thơm.

3. Địa chỉ: Phường Đồng Kỵ, Thị Xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

4. Kích thước: 5m x 15m x 3 tầng.

mau nha ong 3 tang 5x15m

Mặt tiền mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng (5x15m)

 

mau nha ong 3 tang 5x15m

Tầng 1 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng (5x15m)

 

mau nha ong 3 tang 5x15m

Tầng 2 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng (5x15m)

 

mau nha ong 3 tang 5x15m

Tầng 3 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng (5x15m)

 

mau nha ong 3 tang 5x15m

Tầng tum mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng (5x15m)

\ Xem báo giá tại đây
0979 575 616