Thiết kế nhà ống 3 tầng (5x18m)

thiet ke nha ong 3 tang (5x18m)

Thiết kế nhà ống 3 tầng (5x18m)

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 3 tầng (5x18m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Nguyễn Minh Vương.

3. Địa chỉ: TT Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam.

4. Kích thước: 5m x 18m x 3 tầng.

  • Mặt bằng tầng 1 mẫu Thiết kế nhà ống 3 tầng (5x18m)

thiet ke nha ong 3 tang (5x18m)
  • Mặt bằng tầng 2 mẫu Thiết kế nhà ống 3 tầng (5x18m)

thiet ke nha ong 3 tang (5x18m)
  • Mặt bằng tầng tum mẫu Thiết kế nhà ống 3 tầng (5x18m)

thiet ke nha ong 3 tang (5x18m)