Thiết kế nhà ống 4 tầng (3.5x12.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (3.5x12.5m)

MẪU THIẾT KẾ NHÀ ỐNG

Thiết kế nhà ống 4 tầng (3.5x12.5m)

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 4 tầng (3.5x12.5m)

2. Chủ đầu tư: (Bà) Nguyễn Thị Thơm.

3. Địa chỉ: Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội.

4. Kích thước: 3.5m x 12.5m x 4 tầng.

  • Mặt bằng tầng 1 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (3.5x12.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (3.5x12.5m)
  • Mặt bằng tầng 2 mẫu Thiết kế nhà ống 5 tầng (4x18m)

thiet ke nha ong 4 tang (3.5x12.5m)
  • Mặt bằng tầng 3 mẫu Thiết kế nhà ống 5 tầng (4x18m)

thiet ke nha ong 4 tang (3.5x12.5m)
  • Mặt bằng tầng tum mẫu Thiết kế nhà ống 5 tầng (4x18m)

thiet ke nha ong 4 tang (3.5x12.5m)