Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

Tổng quan

Mẫu thiết kế nhà ống

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Nguyễn Đăng Khoa.

3. Địa chỉ: TT Quốc Oai, TP Hà Nội.

4. Kích thước: 4.2m x 14.5m x 4 tầng.

\ Xem báo giá tại đây
0979 575 616