Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4.2x14.5m)

MẪU THIẾT KẾ NHÀ ỐNG

Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Nguyễn Đăng Khoa.

3. Địa chỉ: TT Quốc Oai, TP Hà Nội.

4. Kích thước: 4.2m x 14.5m x 4 tầng.

  • Mặt bằng tầng 1 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4.2x14.5m)
  • Mặt bằng tầng lửng mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4.2x14.5m)
  • Mặt bằng tầng 2 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4.2x14.5m)
  • Mặt bằng tầng 3,4 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (4.2x14.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4.2x14.5m)