Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4x15.5m)

MẪU THIẾT KẾ NHÀ ỐNG

Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Nguyễn Việt Vương.

3. Địa chỉ: Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

4. Kích thước: 4m x 15.5m x 4 tầng.

5. Diện tích sử dụng: 240m2.

  • Mặt bằng tầng 1 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4x15.5m)
  • Mặt bằng tầng 2 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4x15.5m)
  • Mặt bằng tầng 3 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4x15.5m)
  • Mặt bằng tầng 4 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

thiet ke nha ong 4 tang (4x15.5m)