Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

Tổng quan

Mẫu thiết kế nhà ống

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 4 tầng (4x15.5m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Nguyễn Việt Vương.

3. Địa chỉ: Xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

4. Kích thước: 4m x 15.5m x 4 tầng.

5. Diện tích sử dụng: 240m2.

mau nha ong 5x12m

Mặt tiền mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (4x15.5m)

 

mau nha ong 5x12m

Tầng 1 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (4x15.5m)

 

mau nha ong 5x12m

Tầng 2 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (4x15.5m)

 

mau nha ong 5x12m

Tầng 3 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (4x15.5m)

 

mau nha ong 5x12m

Tầng 4 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (4x15.5m)

\ Xem báo giá tại đây
0979 575 616