Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

Tổng quan

Mẫu thiết kế nhà ống

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Đinh Chí Bình

3. Địa chỉ: Thành Phố Thanh Hoá

4. Kích thước: 6.5m x 18m x 4 tầng

5. Diện tích sử dụng: 320m2

mau nha ong 5.5x17m

Mặt tiền mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (6.5x18m)

 

mau nha ong 5.5x17m

Tầng 1 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (6.5x18m)

mau nha ong 5.5x17m

Tầng 2 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (6.5x18m)

 

mau nha ong 5.5x17m

Tầng 3 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (6.5x18m)

 

mau nha ong 5.5x17m

Tầng 4 mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (6.5x18m)

\ Xem báo giá tại đây
0979 575 616