Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

thiet ke nha ong 4 tang (6.5x18m)

MẪU THIẾT KẾ NHÀ ỐNG

Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Đinh Chí Bình.

3. Địa chỉ: Thành Phố Thanh Hoá.

4. Kích thước: 6.5m x 18m x 4 tầng.

5. Diện tích sử dụng: 320m2.

  • Mặt bằng tầng 1 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

thiet ke nha ong 4 tang (6.5x18m)
  • Mặt bằng tầng 2 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

thiet ke nha ong 4 tang (6.5x18m)
  • Mặt bằng tầng 3 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

thiet ke nha ong 4 tang (6.5x18m)
  • Mặt bằng tầng 4 mẫu Thiết kế nhà ống 4 tầng (6.5x18m)

thiet ke nha ong 4 tang (6.5x18m)