Thiết kế nhà ống 4 tầng (9x9m)

Tổng quan

Mẫu thiết kế nhà ống

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 4 tầng (9x9m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Trần Duy Hiền.

3. Địa chỉ: Xã Tam Hiệp, Huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

4. Kích thước: 9m x 9m x 4 tầng.

mau thiet ke nha ong hien dai 4 tang (9x9m)

Mặt tiền mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 4 tầng (9x9m)

 

mau thiet ke nha ong hien dai 4 tang (9x9m)

Tầng 1 mẫu thiết kế nhà ống 4 tầng hiện đại (9x9m)

 

mau thiet ke nha ong hien dai 4 tang (9x9m)

Tầng lửng mẫu thiết kế nhà ống 4 tầng hiện đại (9x9m)

 

mau thiet ke nha ong hien dai 4 tang (9x9m)

Tầng 2 mẫu thiết kế nhà ống 4 tầng hiện đại (9x9m)

 

mau thiet ke nha ong hien dai 4 tang (9x9m)

Tầng 3 mẫu thiết kế nhà ống 4 tầng hiện đại (9x9m)

 

mau thiet ke nha ong hien dai 4 tang (9x9m)

Tầng 4 mẫu thiết kế nhà ống 4 tầng hiện đại (9x9m)

 

mau thiet ke nha ong hien dai 4 tang (9x9m)

Tầng tum mẫu thiết kế nhà ống 4 tầng hiện đại (9x9m)

\ Xem báo giá tại đây
0979 575 616