Thiết kế nhà ống 5 tầng (4.6x16m)

thiet ke nha ong 5 tang (4.6x16m)

MẪU THIẾT KẾ NHÀ ỐNG

Thiết kế nhà ống 5 tầng (4.6x16m)

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 5 tầng (4.6x16m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Nguyễn Văn Mậu.

3. Địa chỉ: PhườngTư Đình, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

4. Kích thước: 4.6m x 16m x 5 tầng.

5. Diện tích sử dụng: 368m2.

  • Mặt bằng tầng 1 mẫu Thiết kế nhà ống 5 tầng (4.6x16m)

thiet ke nha ong 5 tang (4.5x14m)
  • Mặt bằng tầng 2 mẫu Thiết kế nhà ống 5 tầng (4.5x14m)

thiet ke nha ong 5 tang (4.5x14m)
  • Mặt bằng tầng 3 mẫu Thiết kế nhà ống 5 tầng (4.5x14m)

thiet ke nha ong 5 tang (4.5x14m)
  • Mặt bằng tầng 4 mẫu Thiết kế nhà ống 5 tầng (4.5x14m)

thiet ke nha ong 5 tang (4.5x14m)
  • Mặt bằng tầng 5 mẫu Thiết kế nhà ống 5 tầng (4.5x14m)

thiet ke nha ong 5 tang (4.5x14m)