Thiết kế nhà ống 5 tầng (4x12.5m)

Tổng quan

Mẫu thiết kế nhà ống

1. Tên công trình: Thiết kế nhà ống 5 tầng (4x12.5m)

2. Chủ đầu tư: (Ông) Nguyễn Mạnh Tuấn.

3. Địa chỉ: Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

4. Kích thước: 4m x 12.5m x 5 tầng.

5. Diện tích sử dụng: 250m2

mẫu nhà ống 4x12.5m

Mặt tiền mẫu thiết kế nhà ống 5 tầng (4x12.5m)

 

mau nha ong 4x12.5m

Tầng 1 mẫu thiết kế nhà ống 5 tầng (4x12.5m)

 

mẫu nhà ống 4x12.5m

Tầng 2 mẫu thiết kế nhà ống 5 tầng (4x12.5m)

 

mau nha ong 4x12.5m

Tầng 3,4 mẫu thiết kế nhà ống 5 tầng (4x12.5m)

 

mẫu nhà ống 4x12.5m

Tầng 5 mẫu thiết kế nhà ống 5 tầng (4x12.5m)

\ Xem báo giá tại đây
0979 575 616